Fundeon

Aannemersbedrijf Hoogakker Heteren b.v. is een Fundeon erkend leerbedrijf. Wij hebben plaats voor een aantal leerlingen. Wij bieden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen die nodig is om in ons vakgebied te werken.

Over Fundeon

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Zij vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Fundeon heeft wettelijke taken en voert daarnaast in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties diverse taken en diensten uit om de bedrijfstak bouw en infra te versterken. Fundeon adviseert bedrijven en op het gebied van scholing en loopbaanbeleid, stemt het beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de bouw en infra.

Aan de basis van de diensten van Fundeon staat de vraag vanuit de bouw en infra. De bedrijfstak verlangt een brede en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werving, scholing en behoud van personeel.

Kijk voor meer informatie op www.fundeon.nl